secrecy v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za secrecy v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

secrecy [Brit ˈsiːkrɪsi, Am ˈsikrəsi] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za secrecy v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

secrecy v slovarju PONS

Prevodi za secrecy v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za secrecy v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

secrecy Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文