shout v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shout v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.shout down GLAG [Brit ʃaʊt -, Am ʃaʊt -] (shout down [sb], shout [sb] down)

Individual translation pairs
tapageur/-euse
joyeux/-euse

Prevodi za shout v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shout v slovarju PONS

Prevodi za shout v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za shout v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shout Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文