skill v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za skill v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
naturel/-elle

Prevodi za skill v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

skill v slovarju PONS

Prevodi za skill v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za skill v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

skill Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文