summon v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za summon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

5. summon → summon up

glej tudi summon up

I.summon up GLAG [Brit ˈsʌmən -, Am ˈsəmən -] (summon up [sth])

Prevodi za summon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

summon v slovarju PONS

summon Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文