thousand v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za thousand v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.thousand [Brit ˈθaʊz(ə)nd, Am ˈθaʊz(ə)nd] SAMOST (figure)

III.thousand [Brit ˈθaʊz(ə)nd, Am ˈθaʊz(ə)nd] PRID

IV.thousand [Brit ˈθaʊz(ə)nd, Am ˈθaʊz(ə)nd]

Individual translation pairs

Prevodi za thousand v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
mille COM, MAT
mille COM, MAT
brique inf

thousand v slovarju PONS

Prevodi za thousand v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi eight

Prevodi za thousand v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

thousand Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文