trap v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trap v slovarju angleščina»francoščina

II.trap <part prés trapping; prét, part passé trapped> [Brit trap, Am træp] GLAG preh.

III.trap <part prés trapping; prét, part passé trapped> [Brit trap, Am træp] GLAG nepreh. HUNT

II.booby trap <part prés booby trapping; prét, part passé booby trapped> GLAG preh. MILIT

trap v slovarju PONS

Prevodi za trap v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za trap v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trap Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文