tunnel v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tunnel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.tunnel <part prés etc tunnelling, tunnelled Brit tunneling, tunneled Am > [Brit ˈtʌn(ə)l, Am ˈtənl] GLAG preh., nepreh.

wind tunnel [Brit ˈwɪndtʌnl, Am ˈwɪn(d) ˌtənl] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za tunnel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tunnel v slovarju PONS

Prevodi za tunnel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za tunnel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tunnel Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文