angleško » slovenski

II . aside [əˈsaɪd] SAMOST

1. aside (incidental):

aside from PREDLOG

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文