aside v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za aside v slovarju angleščina»francoščina

I.aside [Brit əˈsʌɪd, Am əˈsaɪd] SAMOST (gen)

1. aside (to one side):

I.brush aside GLAG [Brit brʌʃ -, Am brəʃ -] (brush aside [sth/sb], brush [sb/sth] aside)

I.cast aside GLAG [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast aside [sth/sb], cast [sth/sb] aside)

I.put aside GLAG [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put aside [sth], put [sth] aside)

I.draw aside GLAG [Brit drɔː -, Am drɔ -] (draw [sth] aside, draw aside [sth])

I.set aside GLAG [Brit sɛt -, Am sɛt -] (set [sth] aside, set aside [sth])

I.lay aside GLAG [Brit leɪ -, Am leɪ -] (lay aside [sth], lay [sth] aside)

I.leave aside GLAG [Brit liːv -, Am liv -] (leave [sth] aside, leave aside [sth])

aside v slovarju PONS

Prevodi za aside v slovarju angleščina»francoščina

aside Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

qc mis(e) à part
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文