agression v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za agression v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

agression [aɡʀesjɔ̃] SAMOST ž

non-agression [nɔnaɡʀɛsjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za agression v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

agression v slovarju PONS

Prevodi za agression v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za agression v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

agression Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文