appui v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za appui v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

appui [apɥi] SAMOST m

1. appui (soutien):

appui lit, fig

appui-bras <pl appuis-bras> [apɥibʀa] SAMOST m

appui-tête, appuie-tête <pl appuis-tête, appuie-têtes> [apɥitɛt] SAMOST m

appui-main, appuie-main <pl appuis-main, appuie-mains> [apɥimɛ̃] SAMOST m

Prevodi za appui v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

appui v slovarju PONS

Prevodi za appui v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za appui v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

appui Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

appui iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za appui v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文