clou v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za clou v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.clou [klu] SAMOST m

II.clous SAMOST mpl

III.clou [klu]

IV.clou [klu]

chasse-clou <pl chasse-clous> [ʃasklu] SAMOST m

arrache-clou <pl arrache-clous> [aʀaʃklu] SAMOST m

tire-clou <pl tire-clous> [tiʀklu] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za clou v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

clou v slovarju PONS

Prevodi za clou v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za clou v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

clou Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文