directeur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za directeur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.direc|teur (directrice) [diʀɛktœʀ, tʀis] PRID (central)

II.direc|teur (directrice) [diʀɛktœʀ, tʀis] SAMOST m (ž)

III.directrice SAMOST ž

IV.direc|teur (directrice) [diʀɛktœʀ, tʀis]

sous-direc|teur (sous-directrice) <mpl sous-directeurs> [sudiʀɛktœʀ, tʀis] SAMOST m (ž)

président-directeur <pl présidents-directeurs> [pʀezidɑ̃diʀɛktœʀ] SAMOST m

Prevodi za directeur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

directeur v slovarju PONS

Prevodi za directeur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.directeur (-trice) [diʀɛktœʀ, -tʀis] PRID

II.directeur (-trice) [diʀɛktœʀ, -tʀis] SAMOST m, f

sous-directeur (-trice) <sous-directeurs> [sudiʀɛktœʀ, -tʀis] SAMOST m, f

président-directeur général (présidente-directrice générale) <présidents-directeurs généraux> [pʀezidɑ̃diʀɛktœʀʒeneʀal] SAMOST m, f

Prevodi za directeur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

directeur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

directeur(-trice) m (ž) des ventes
directeur(-trice) m (ž) du personnel
directeur(-trice) m (ž) de production
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文