disputer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za disputer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.disputer de GLAG preh.

III.se disputer GLAG povr

Prevodi za disputer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

disputer v slovarju PONS

Prevodi za disputer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za disputer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

disputer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文