disque v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za disque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

disque [disk] SAMOST m

5. disque INFOR:

disque dur INFOR
disque souple INFOR

tourne-disque <pl tourne-disques> [tuʀnədisk] SAMOST m

mange-disque <pl mange-disques> [mɑ̃ʒdisk] SAMOST m

Prevodi za disque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

disque v slovarju PONS

Prevodi za disque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za disque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

disque Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

disque iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文