enseignant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za enseignant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.enseignant (enseignante) [ɑ̃seɲɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.enseignant (enseignante) [ɑ̃seɲɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

III.s'enseigner GLAG povr

Prevodi za enseignant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

enseignant v slovarju PONS

Prevodi za enseignant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za enseignant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

enseignant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文