final v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za final v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.fin|al (finale) <mpl finaux> [final, o] PRID

II.finale SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za final v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

final v slovarju PONS

Prevodi za final v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za final v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

final Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文