levier v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za levier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

levier [ləvje] SAMOST m

Prevodi za levier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
lever MOTOR, TECH

levier v slovarju PONS

Prevodi za levier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za levier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

levier Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文