liquide v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za liquide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.liquide [likid] PRID

II.liquide [likid] SAMOST m

III.liquide [likid] SAMOST ž LING

IV.liquide [likid]

Prevodi za liquide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

liquide v slovarju PONS

Prevodi za liquide v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.liquide [likid] PRID

II.liquide [likid] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za liquide v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

liquide Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

liquide iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za liquide v slovarju francoščina»angleščina

sous-refroidisseur de liquide

sous-refroidissement de liquide

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文