manifester v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za manifester v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.se manifester GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za manifester v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manifester v slovarju PONS

Prevodi za manifester v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.manifester [manifɛste] GLAG povr se manifester

Individual translation pairs

Prevodi za manifester v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manifester Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文