merde v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za merde v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.merde [mɛʀd] SAMOST ž vulg sl

II.merde [mɛʀd] MEDMET slang

III.merde [mɛʀd]

merder [mɛʀde] GLAG nepreh. vulg sl

fouille-merde <pl fouille-merde> [fujmɛʀd] SAMOST mf slang

écrase-merde <pl écrase-merde> [ekʀɑzmɛʀd] SAMOST m slang

Individual translation pairs

Prevodi za merde v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

merde v slovarju PONS

Prevodi za merde v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.merde [mɛʀd] SAMOST ž

II.merde [mɛʀd] MEDMET inf

fouille-merde <fouille-merdes> [fujmɛʀd] SAMOST mf inf

Prevodi za merde v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

merde Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文