neige v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za neige v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

neige [nɛʒ] SAMOST ž

chasse-neige <pl chasse-neige, chasse-neiges> [ʃasnɛʒ] SAMOST m

perce-neige <pl perce-neige, perce-neiges> [pɛʀsənɛʒ] SAMOST m ou ž

boule-de-neige <pl boules-de-neige> [buldənɛʒ] SAMOST ž BOT

Classe de neige Info

Blanche-Neige [blɑ̃ʃnɛʒ] LIT

Prevodi za neige v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

neige v slovarju PONS

Prevodi za neige v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

neige [nɛʒ] SAMOST ž

perce-neige <perce-neige(s)> [pɛʀsənɛʒ] SAMOST m o f

chasse-neige [ʃasnɛʒ] SAMOST m inv

Prevodi za neige v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

neige Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文