précaution v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za précaution v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

précaution [pʀekosjɔ̃] SAMOST ž

1. précaution (mesure):

Individual translation pairs

Prevodi za précaution v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

précaution v slovarju PONS

Prevodi za précaution v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za précaution v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

précaution Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文