sélection v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sélection v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sélection [selɛksjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za sélection v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
selection SPORT

sélection v slovarju PONS

Prevodi za sélection v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za sélection v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sélection Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文