scène v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za scène v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

scène [sɛn] SAMOST ž

3. scène (activité théâtrale):

avant-scène <pl avant-scènes> [avɑ̃sɛn] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za scène v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

scène v slovarju PONS

Prevodi za scène v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

scène [sɛn] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za scène v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

scène Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to hold the stage [or Brit, Aus floor]
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文