spectacle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za spectacle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.spectacle [spɛktakl] SAMOST m

II.-spectacle COMP

Prevodi za spectacle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

spectacle v slovarju PONS

Prevodi za spectacle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za spectacle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

spectacle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文