trempe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trempe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trempe [tʀɑ̃p] SAMOST ž

glej tudi tremper

III.se tremper GLAG povr

III.se tremper GLAG povr

Prevodi za trempe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

trempe v slovarju PONS

Prevodi za trempe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trempe [tʀɑ̃p] SAMOST ž

trempé(e) [tʀɑ̃pe] PRID

Prevodi za trempe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

trempe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文