allowance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za allowance v slovarju angleščina»francoščina

allowance [Brit əˈlaʊəns, Am əˈlaʊəns] SAMOST

allowance v slovarju PONS

Prevodi za allowance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za allowance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

allowance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文