automatic v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za automatic v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.automatic [Brit ɔːtəˈmatɪk, Am ˌɔdəˈmædɪk] SAMOST

II.automatic [Brit ɔːtəˈmatɪk, Am ˌɔdəˈmædɪk] PRID (all contexts)

Prevodi za automatic v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

automatic v slovarju PONS

Prevodi za automatic v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za automatic v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

automatic Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

automatic iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文