bench v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bench v slovarju angleščina»francoščina

front bench [Brit, Am ˈˌfrənt ˈbɛntʃ] SAMOST Brit POL U

bench v slovarju PONS

Prevodi za bench v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za bench v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bench Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文