broadcast v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za broadcast v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.broadcast [Brit ˈbrɔːdkɑːst, Am ˈbrɔdˌkæst] SAMOST

II.broadcast <prét, part passé broadcast or broadcasted> [Brit ˈbrɔːdkɑːst, Am ˈbrɔdˌkæst] GLAG preh.

III.broadcast <prét, part passé broadcast or broadcasted> [Brit ˈbrɔːdkɑːst, Am ˈbrɔdˌkæst] GLAG nepreh.

IV.broadcast [Brit ˈbrɔːdkɑːst, Am ˈbrɔdˌkæst] PRIS FARM

V.broadcast [Brit ˈbrɔːdkɑːst, Am ˈbrɔdˌkæst] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za broadcast v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

broadcast v slovarju PONS

Prevodi za broadcast v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.broadcast [ˈbrɔ:dkɑ:st, Am ˈbrɑ:dkæst] SAMOST

II.broadcast <broadcast, broadcast [or -ed, -ed]> [ˈbrɔ:dkɑ:st, Am ˈbrɑ:dkæst] GLAG nepreh. Am

III.broadcast <broadcast, broadcast [or -ed, -ed]> [ˈbrɔ:dkɑ:st, Am ˈbrɑ:dkæst] GLAG preh. Am

Prevodi za broadcast v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

broadcast Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文