commit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za commit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.commit <part prés committing; prét, part passé committed> [Brit kəˈmɪt, Am kəˈmɪt] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za commit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

commit v slovarju PONS

Prevodi za commit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za commit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

commit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文