daily v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za daily v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.daily <pl dailies> [Brit ˈdeɪli, Am ˈdeɪli] SAMOST

glej tudi Newspapers

Individual translation pairs

Prevodi za daily v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

daily v slovarju PONS

Prevodi za daily v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za daily v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

daily Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文