deposit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za deposit v slovarju angleščina»francoščina

I.deposit [Brit dɪˈpɒzɪt, Am dəˈpɑzət] SAMOST

deposit v slovarju PONS

Prevodi za deposit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.deposit [dɪˈpɒzɪt, Am dɪˈpɑ:zɪt] SAMOST

Prevodi za deposit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

deposit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文