designated v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za designated v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.designate PRID [Brit ˈdɛzɪɡnət, Am ˈdɛzɪɡnət, ˈdɛzɪɡˌneɪt]

Prevodi za designated v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
Bac + 2/3/4/5

designated v slovarju PONS

designated Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文