devil v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za devil v slovarju angleščina»francoščina

I.devil [Brit ˈdɛv(ə)l, Am ˈdɛvəl] SAMOST

II.devil <part passé etc devilling, devilled Brit > [Brit ˈdɛv(ə)l, Am ˈdɛvəl] GLAG nepreh. LAW

be a devil inf!
go to the devil inf!
va au diable! inf

devil v slovarju PONS

Prevodi za devil v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za devil v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

devil Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文