difficult v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za difficult v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

difficult [Brit ˈdɪfɪk(ə)lt, Am ˈdɪfəkəlt] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za difficult v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

difficult v slovarju PONS

Prevodi za difficult v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za difficult v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

difficult Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文