discussion v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za discussion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

discussion [Brit dɪˈskʌʃ(ə)n, Am dəˈskəʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za discussion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

discussion v slovarju PONS

Prevodi za discussion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

round-table conference, round-table discussion, round-table meeting SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za discussion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

discussion Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文