elect v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za elect v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

IV.elect [Brit ɪˈlɛkt, Am əˈlɛkt] PRID after n

Individual translation pairs

Prevodi za elect v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

elect v slovarju PONS

Prevodi za elect v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za elect v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

elect Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文