example v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za example v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

example [Brit ɪɡˈzɑːmp(ə)l, ɛɡˈzɑːmp(ə)l, Am ɪɡˈzæmpəl] SAMOST

counter-example [Brit ˈkaʊntərɪɡˌzɑːmp(ə)l, ˈkaʊntərɛɡˌzɑːmp(ə)l, Am ˈkaʊn(t)ərɪɡˌzæmpəl] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za example v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

example v slovarju PONS

Prevodi za example v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za example v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

example Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

example iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za example v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文