floating v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za floating v slovarju angleščina»francoščina

I.floating [Brit ˈfləʊtɪŋ, Am ˈfloʊdɪŋ] SAMOST

II.floating [Brit ˈfləʊtɪŋ, Am ˈfloʊdɪŋ] PRID

floating v slovarju PONS

Prevodi za floating v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za floating v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

floating Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

floating iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文