folded v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za folded v slovarju angleščina»francoščina

I.fold over GLAG [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold over)

II.fold over GLAG [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold [sth] over)

I.fold in GLAG [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold in [sth], fold [sth] in)

I.fold down GLAG [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold down)

II.fold down GLAG [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold [sth] down, fold down [sth])

I.fold back GLAG [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold back)

II.fold back GLAG [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold back [sth], fold [sth] back)

I.fold away GLAG [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold away)

II.fold away GLAG [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold away [sth], fold [sth] away)

I.fold out GLAG [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold out [sth], fold [sth] out)

II.fold up GLAG [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold [sth] up, fold up [sth])

folded v slovarju PONS

Prevodi za folded v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za folded v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

folded Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文