generations v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za generations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

generation [Brit dʒɛnəˈreɪʃ(ə)n, Am ˌdʒɛnəˈreɪʃ(ə)n] SAMOST

Prevodi za generations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

generations v slovarju PONS

Prevodi za generations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za generations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

generations Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

generations iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文