judgment v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za judgment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

judgement [Brit ˈdʒʌdʒm(ə)nt, Am ˈdʒədʒmənt], judgment SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za judgment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

judgment v slovarju PONS

Prevodi za judgment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za judgment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

judgment Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文