learning v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za learning v slovarju angleščina»francoščina

learning [Brit ˈləːnɪŋ, Am ˈlərnɪŋ] SAMOST

e-learning [Brit ˈiːləːnɪŋ, Am ˈiˌlərnɪŋ] SAMOST

learning v slovarju PONS

Prevodi za learning v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

learn <learnt, learnt [or Am learned, learned]> [lɜ:n, Am lɜ:rn] GLAG preh., nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za learning v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

learning Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

learning iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文