maximum v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za maximum v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.maximum <pl maximums, maxima> [Brit ˈmaksɪməm, Am ˈmæksəməm] SAMOST

II.maximum [Brit ˈmaksɪməm, Am ˈmæksəməm] PRID

III.maximum [Brit ˈmaksɪməm, Am ˈmæksəməm] PRIS

Prevodi za maximum v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

maximum v slovarju PONS

Prevodi za maximum v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za maximum v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

maximum Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

maximum iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文