movement v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za movement v slovarju angleščina»francoščina

movement [Brit ˈmuːvm(ə)nt, Am ˈmuvmənt] SAMOST

Brownian motion, Brownian movement [Brit ˌbraʊnɪən ˈməʊʃ(ə)n, Am ˌbraʊniən ˈmoʊʃən] SAMOST PHYS

movement v slovarju PONS

Prevodi za movement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za movement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

movement Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

maquis HIST
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文