operation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za operation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

operation [Brit ɒpəˈreɪʃ(ə)n, Am ˌɑpəˈreɪʃ(ə)n] SAMOST

3. operation (use, application):

Individual translation pairs

Prevodi za operation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

operation v slovarju PONS

Prevodi za operation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za operation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

operation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

operation iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za operation v slovarju francoščina»angleščina

Individual translation pairs
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文