paper v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za paper v slovarju angleščina»francoščina

I.paper [Brit ˈpeɪpə, Am ˈpeɪpər] SAMOST

1. paper (substance):

paper v slovarju PONS

Prevodi za paper v slovarju angleščina»francoščina

blotting paper [ˈblɒtɪŋˌpeɪpəʳ, Am ˈblɑ:t̬ɪŋˌpeɪpɚ] SAMOST no pl

paper Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文