plead v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plead v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.plead <prét, part passé pleaded Am pled> [Brit pliːd, Am plid] GLAG preh.

II.plead <prét, part passé pleaded Am pled> [Brit pliːd, Am plid] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za plead v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

plead v slovarju PONS

Prevodi za plead v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za plead v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plead Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文